Yükleniyor...
20.20.0+ZN 1
20.20.0+ZN 1

20.20.0+ZN

Önemli bir mikro besin elementi olan çinkonun, ülkemiz topraklarının büyük kısmında yetersiz olması, yetiştirilen bitkiler ve bu bitkilerden beslenen insanların sağlığı ve özellikle de çocukların gelişimi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, bu sorunun giderilmesine yardımcı olma amacıyla, Toros Tarım tarafından, Türkiye ve dünyada ilk olacak şekilde, Süper Kompoze 20.20.0 adıyla çinko katkılı bir gübre üretilmiştir. Çinko katkılı kompoze gübre uygulamasının, yarayışlı çinko içeriği düşük olan topraklarda yetiştirilen ürünlerin hemen hemen hepsinde verimi önemli düzeylerde artırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Önemli bir bitki besin elementi olarak çinko, bitkilerin kök gelişmesinin iyileşmesine yardımcı olurken, buğday ve arpada kardeş sayısını, dolayısıyla başak adedini de artırarak verim ve kaliteyi yükseltir. Buğdayda kalitenin önemli bir göstergesi olan tanedeki “gluten” miktarının artmasına neden olduğundan, üreticinin ürününün kalitesinde iyileşmeye, dolayısıyla da kazancında ekstra bir artışa yol açar. 20.20.0+30(SO3)+Zn gübresinde içine %30 kükürt (SO3) ve %1 çinko (Zn) ilave edilen 20.20.0 kompoze gübresi, tüm dünyada bu tür gübreler içinde en fazla kullanılanıdır. İçeriğindeki azot ve fosfor dengeli olduğu için taban (toprak altı) gübrelemesi sırasında uygulanan granüller toprak suyu ile çözündüğünde (eridiğinde) serbest hale gelen her iki besin de bitki kökleri tarafından kolaylıkla alınır. Sahip olduğu azot, amonyum (NH4) formunda olduğundan, aşırı yağışla topraktan kolay yıkanmaz. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin alabileceği formdadır.

Kullanım Alanları

20.20.0+30(SO3)+Zn kompoze gübresi, özellikle potasyum bakımından zengin, ancak azot ve fosfor bakımından fakir topraklarda yetiştirilen bitkilerin tamamının gübrelenmesinde rahatlıkla kullanılır. Tohumların ekiminden önce veya ekimi sırasında, fide dikiminden önce ve meyve ağaçlarında ise sürgün faaliyetinden önce uygulanır. Tüm kompoze gübreler gibi tohum ekim derinliğinin 5-6 cm aşağısına gelecek şekilde toprak ile teması sağlanmalıdır. Yağışı yeterli veya sulama imkânı bulunan alanlarda yapılan buğday/arpa ve diğer tarla bitkileri yetiştiriciliğinde, meyvelerin ve sebzelerin tamamının yetiştiriciliğinde diğer bir taban gübresi olan DAP’a oranla daha yüksek verimli ve kaliteli ürün alınmasını sağladığından, tercih edilen bir gübredir.

Tigem
Abalıoğlu
Gübretaş
igsaş
Toros Tarım