Yükleniyor...
Üre 1
Üre 1

Üre

Pril ve granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve bolca eriyebilen üre, azotlu gübreler içinde azot miktarı en yüksek olan gübredir. Hem topraktan hem de yapraktan uygulamalar için uygun olandır. Üre’nin kimyasal formülü CO(NH2) 2 olup, içeriğindeki azot (N) oranı - %46’dır. Yapısındaki azotun NH2 formunda olması ve karbon (C) da içermesi nedeniyle organik bir azot kaynağı olarak bilinir. Suda kolay eriyebilir (çözünebilir) olmasına rağmen, bünyesindeki azotun organik, yani, amid (NH2) formunda olmasından ötürü, bitki kökleri tarafından doğrudan alınamaz. İçeriğindeki amid formundaki azotun bitkilere yarayışlı hale geçebilmesi için öncelikle, toprakta bulunan bakterilerce amonyum azotu (NH4-N) formuna dönüştürülmesi gerekir. Bu süreçte, toprak sıcaklığı ve topraktaki ilgili bakteri popülasyonu miktarı karar verici bir etkiye sahip olur. Bütün bu sebeplerden, üre gübresi yavaş etkili/kontrollü salıverilen gübreler arasında da kabul edilir. 

Kullanım Alanları

Üre, hemen hemen her türden kültür bitkisinin azot ihtiyacını karşılama amacıyla taban ve üst gübresi olarak güvenle kullanılır. Bilindiği gibi, ürenin sağladığı azot bitkilere yetersiz verildiğinde, bitki gelişimi yavaşlar, yapraklar sararır ve verimde önemli düşüler meydana gelir. Üre, bitkinin fizyolojik gelişiminin hemen hemen bütün evrelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Ancak ürenin amonyum azotu ve nitrat azotu formlarına dönüşümü söz konusu olmayacağından, topraksız tarım tekniği ile yapılan üreticilikte üre gübresi kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli

Üre gübresi, tohumla beraber veya ekim öncesi taban gübresi (toprakaltı) olarak uygulanabildiği gibi, üst gübresi olarak da kullanılabilir. Toprak çok kumsal ve milli bünyeye sahipse, her iki uygulama durumunda da, aşırı yağışlarla veya hatalı sulamayla üre gübresinin büyük bir kısmı kök bölgesinden uzaklaşıp toprağın derinliklerine doğru yıkanabilir. Bu nedenle, bu gibi topraklarda üre formunda azotlu gübre kullanırken yağış miktarına/zamanına ve/veya sulama suyu miktarına dikkat edilmelidir. Üre, özellikle kireçli ve pH değeri yüksek olan topraklarda yetiştirilen buğday ve arpa gibi bitkilere üst gübresi olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulandığında, hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur. Böylece %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir. Ancak toprağa karıştırılarak uygulandığında ise bu kayıp söz konusu olmaz. İki besinli (20.20.0 gibi) veya üç besinli (15.15.15 gibi) kompoze gübrelerin yapısında da üre formunda azot bulunabilir. Alımı çok daha hızlı olduğundan ve etkisi de hemen görüldüğünden, yaprak gübrelerindeki azotun üre formunda olması tercih edilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye www.toros.com.tr adresli web sayfamızın “Gübreleme Önerileri” başlığından erişilebilir.

Tigem
Abalıoğlu
Gübretaş
igsaş
Toros Tarım