Yükleniyor...
Gözde Süt 19 1
Gözde Süt 19 1

Gözde Süt 19

Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde buzağılamadan itibaren tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir. Laktasyon süt verim miktarını artırarak, sağlıklı bir verim dönemi sağlar.

GENEL ÖZELLİKLERİ
  • Sağmal ineklerin günlük gereksinim duydukları enerji, protein ve vitamin – mineral ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
  • Formülasyonunda kullanılan sindirilebilirliği yüksek hammaddeler sayesinde daha az yem ile yüksek süt verimi elde edilir.
  • Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile buzağılama sonrası kuru madde alımında artış sağlar.
  • Sütün kalitesini ve kuru madde miktarını yükseltir.
  • İçeriğinde kullanılan kaliteli protein kaynakları ve dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl veriminde artış sağlar.

Tigem
Abalıoğlu
Gübretaş
igsaş
Toros Tarım